Fra  01. Februar  2024

Trafikalt grunnkurs:

10 timer teori + førstehjelp Kr. 3.550,-
Mørkedemo (obligatorisk høst-vinterhalvår) Kr. 2.450,-

 Sikkerhetskurs på øvingsbane

 Sikkerhetskurs på øv. bane 3.10 (obligatorisk) 4 timer a 45 min. Kr. 7.450,- (inkl. en kjøretime til banen)
Gebyr til NAF (obligatorisk) Kr. 1.450,-
Totalt Kr. 8.900,-

Landeveg: Sikkerhetskurs på veg

9 timer kjøring, 4 timer teori (obligatorisk) fordelt på 2 til 3 dager Kr. 5500,- + Kr. 3.750,- + Kr. 1300,-
Totalt Kr. 10.550,-

Obligatoriske trinnvurdering

Obligatorisk trinnvurdering (2.10 og 3.9) (Inkludert skriftlig tilbakemelding)

Timepris (45 min)

2 stk á Kr. 1.100,-

Kr. 950,-

Praktisk førerprøve

Praktisk førerprøve + oppvarmingstime 45 min Kr. 3.750,-  + Kr. 950,-
Totalt Kr. 4.700,-

Gebyr til trafikkstasjonen kr 1.300,- Utstedelse av førerkort kr 320,- og foto kr. 70,- betales direkte til trafikkstasjonen.

Husk å ha med legitimasjon!

Vi ønsker deg velkommen som elev hos oss!

Brynsveien 96, 1352 Kolsås – Tlf. 67 13 01 60  Mobil : 91 10 82 16   Bankkontonummer: 5134.06.04850

NB!  Alle må sende inn søknad om førerkort til trafikkstasjonen. Søknaden kan du finne på www.vegvesen.no

Vi har 3 dyktig trafikklærere ved trafikkskolen.For avtale ta kontakt med kontoret eller direkte med daglig leder May-Brith Ødegaard mobil tlf : 91 10 82 16

Når du betaler inn via bank er det viktig å skrive hvem betalingen gjelder for, hva det gjelder (dobbelttime, veiledningstime, mørkekjøringsdemonstrasjon osv), dato for dette og kjørelærerens navn.

Vi gjør oppmerksom på  at evnt. utestående beløp og betaling for praktisk førerprøve, må være innbetalt i god tid før førerprøven.

NB! Avbestilling av avtalt opplæring! Kjøretimer! Senest klokken 17:00 dagen før. Obligatorisk opplæring! 2 dager før. Ved for sen avbestilling eller manglende fremmøte, må timen/kurset betales.

Vi tar forbehold om prisendring i løpet av opplæringstiden.