Nytt Trafikalt Grunnkurs:  

Dag 1: Mand.04. Oktober, Klokken  : 17.00

Dag 2: Tirsd. 05. Oktober  klokken  : 17.00

Dag 3: Avtales på kurset.

Dag 4: Avtales  ( Førstehjelp ),avtales på kurset.

Mørkekjøringsdato  avtales på kurset.

 

For deg over 25 år:

Neste førstehjelpskurs: Oktober.2021 ,uke 40

Mørkekjøring etter avtale

Førerkort klasse B

  • Trinn 1 – Trinn 4 (Iflg. Lærerplan fra Statens Vegvesen)
  • Teoriundervisning
  • Glattkjøring, landevegskjøring
  • Mørkekjøring
  • Trafikalt grunnkurs (TGK)

Bedriftskurs/spesialkurs (etterutdanning)

  • Defensiv kjøring
  • Innbytte av førerkort
  • Glattkjøringskurs
  • Førstehjelpskurs
  • Lysbruk i mørket med mer
DSCN2424

Noen av våre bedriftskunder

Vestre Bærum Trafikkskole har de siste 20 årene gjnnomført kurs for ulike oljeselskaper med meget gode tilbakemeldinger. Dette har blant annet ført til reduksjon i sykefravær, nestenulykker, og ulykker generelt.